اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724597&text=%D9%82%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4

اشتراک گذاری