اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741691&text=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F

اشتراک گذاری