اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743553&text=+%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86

اشتراک گذاری