اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D94026some%20ways%20of%20the%20Holy%20Prophet%20(s.w.a.)%20%EF%BF%BD%EF%BF%BDto%20create%20an%20Islamic%20atmosphere%20in%20society

اشتراک گذاری