اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://ec.nahad.ir/index.php/lib/viewCourseDetails/Vz8BYA06C2I-&text=دریای دروغ-موشن گرافی حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایرباس ایرانی

اشتراک گذاری