اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://gahvarak.com/blog/178-gvsh-krdn-bh-hrf-hay-kvdk.html&text=%DA%AF%D9%88%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9

اشتراک گذاری