-

-

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1109183/%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9/%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9&text=%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس