-

-

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1283115/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-ios-14-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-ios-14-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85&text=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-ios-14-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس