اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/az/article/index/395130/ay%C9%99tullah-m%C9%99karim-%C5%9Firazinin-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C9%99-islam-c%C9%99miyy%C9%99tind%C9%99-iff%C9%99t-v%C9%99-hicab%C4%B1n-ger%C3%A7%C9%99kl%C9%99%C5%9Fm%C9%99si-amill%C9%99ri

اشتراک گذاری