اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/az/article/index/395152/ay%C9%99tullah-m%C9%99karim-%C5%9Firazinin-k%C9%99lam%C4%B1nda-a%C5%9Fura-qiyam%C4%B1n%C4%B1n-t%C9%99sir-v%C9%99-n%C9%99tic%C9%99l%C9%99ri

اشتراک گذاری