اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/az/article/index/409214/ibn-h%C9%99zm-v%C9%99-ibn-teymiyy%C9%99nin-%C3%B6m%C9%99rin-elmi-bar%C9%99sind%C9%99ki-q%C9%99na%C9%99ti

اشتراک گذاری