اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/az/article/index/411106/q%C9%99m%C9%99-vurma%C4%9F%C4%B1n-yaranma-tarix%C3%A7%C9%99si-v%C9%99-fiqhi-h%C3%B6km%C3%BC-%C5%9Fi%C9%99-aliml%C9%99rinin-q%C9%99m%C9%99-vurma%C4%9Fa-m%C3%BCnasib%C9%99ti

اشتراک گذاری