اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/10498&text=دعوت برای حمایت از کمپین خودداری اورژانس 115 از انتقال بیماران به بیمارستانهای نظامی و خصوصی

اشتراک گذاری