اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/10524&text=دعوت برای حمایت از کمپین لزوم ایجاد بازارهای محله ای در نقاط محروم و کم برخوردار اردبیل

اشتراک گذاری