اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/10919&text=دعوت برای حمایت از کمپین قانون گریزی شورای اسلامی پنجم شهر شیراز برای چیست؟

اشتراک گذاری