اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/11159&text=دعوت برای حمایت از کمپین درامد مهندسان برق قم در ماه کمتر از 700 هزار تومان است

اشتراک گذاری