اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/11825&text=دعوت برای حمایت از کمپین فعالیت های کانال های تلگرامی غیره مجاز بعنوان خبر و خبرنگار

اشتراک گذاری