اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/1226&text=دعوت برای حمایت از کمپین کارمندان و مدیران ضد نظام اسلامی را اخراج کنید

اشتراک گذاری