اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/13009&text=دعوت برای حمایت از کمپین حمایت از فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع تنها فیلم نوجوان محور سینما

اشتراک گذاری