اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/147&text=دعوت برای حمایت از کمپین روز شمار 94 روزه برای 6 سال انتظار فوتبالی در زیراب

اشتراک گذاری