اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/14865&text=دعوت برای حمایت از کمپین اشد مجازات برای اهانت کننده به کودک خیابانی

اشتراک گذاری