اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/1563&text=دعوت برای حمایت از کمپین یارانه، رانت فساد، بی عدالتی

اشتراک گذاری