اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/1772&text=دعوت برای حمایت از کمپین فشار عوارض سنگین آزادراه تهران پردیس بر ساکنان کم درآمد این شهر

اشتراک گذاری