اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/2068&text=دعوت برای حمایت از کمپین وضعیت سومار ونفت شهر بعداز 20سال از پایان جنگ تحمیلی به کجا رسیده

اشتراک گذاری