اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/2450&text=دعوت برای حمایت از کمپین طرح سوال از آقای الهیار ترکمن در خصوص نوع امتیازدهی به سربازمعلمان

اشتراک گذاری