اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/2733&text=دعوت برای حمایت از کمپین مشکلات معلمان خریدخدمات آموزشی نودوسه به بعد را حل کنید

اشتراک گذاری