اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/2769&text=دعوت برای حمایت از کمپین معاون استاندار: کارخانه باختر بیوشیمی مجددا راه اندازی شد

اشتراک گذاری