اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/2866&text=دعوت برای حمایت از کمپین شهرداری کرمانشاه از دادن پاداش بازنشستگی امتناع می کند ولی پاداش مدیران کلی پرداخت می شود

اشتراک گذاری