اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/3624&text=دعوت برای حمایت از کمپین لطفا منطقه دو قم نقشه ادامه بلوار جمهوری را مشخص کرده و در محل ها نصب شود

اشتراک گذاری