اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/3816&text=دعوت برای حمایت از کمپین شرکت تعاونی مسکن مهر خصوصی دریزدبه نام شهدا به کام شرکا البته فقط درسود

اشتراک گذاری