اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/455&text=دعوت برای حمایت از کمپین گسترش اینترنت نسل سوم و چهارم در روستاها توسط ایرانسل

اشتراک گذاری