اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/476&text=دعوت برای حمایت از کمپین عدم واریز یارانه برای متولدین سال 97!

اشتراک گذاری