اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/4866&text=دعوت برای حمایت از کمپین آسفالت یک خیابان کمتر از 1000 متر یک سال طول می کشد! می دانستید؟

اشتراک گذاری