اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5004&text=دعوت برای حمایت از کمپین جواب هدر رفت بیت المال را چه کسی خواهد داد؟

اشتراک گذاری