اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5198&text=دعوت برای حمایت از کمپین پیگیری‌های «فارس من» نتیجه داد| هنرمند مهدی‌شهری به خواسته‌اش رسید

اشتراک گذاری