اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5302&text=دعوت برای حمایت از کمپین حال بهداشت و درمان شهر صالحشهر در شهرستان گتوند مساعد نیست

اشتراک گذاری