اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5410&text=دعوت برای حمایت از کمپین عدم افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه بعد از چند سال !

اشتراک گذاری