اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5444&text=دعوت برای حمایت از کمپین مرگ مشکوک زنان باردار را در بیمارستان های ارومیه پیگیری کنید

اشتراک گذاری