اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5554&text=دعوت برای حمایت از کمپین صحت ایرانی الاصل بودن محصولات شرکت glx پیگیری شود

اشتراک گذاری