اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5593&text=دعوت برای حمایت از کمپین به فریاد مالکین مجتمع تجاری خدمات خودرویی مشهد برسید

اشتراک گذاری