اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5636&text=دعوت برای حمایت از کمپین اجرای دستور رئیس قوه قضائیه توسط رئیس اجرای احکام دادگستری یزد

اشتراک گذاری