اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5660&text=دعوت برای حمایت از کمپین نبود روشنایی در جاده ارومیه نوشین شهر روزانه منجر به تصادف میشود

اشتراک گذاری