اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5762&text=دعوت برای حمایت از کمپین شهر جهانی یزد 5 ماه است که شهردار ندارد!

اشتراک گذاری