اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/5830&text=دعوت برای حمایت از کمپین شرکت تعاونی بازنشستگان کشوری قرار بود ما را خانه دار کنددر شهر کرمان ولی هنوز خانه نداریم

اشتراک گذاری