اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6015&text=دعوت برای حمایت از کمپین فیلترینگ یا عدم فیلترینگ تلگرام تا کی ادامه پیدا خواهد کرد ؟

اشتراک گذاری