اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6053&text=دعوت برای حمایت از کمپین بحران مدیریت در انتقال آب/ چرا تونل سوم کوهرنگ بازگشایی نمی شود؟

اشتراک گذاری