اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6063&text=دعوت برای حمایت از کمپین فشار بی امان بانک ها بر جوانان با توجه به وضعیت بد اقتصادی شهرستان ابرکوه

اشتراک گذاری