اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6078&text=دعوت برای حمایت از کمپین استاندار خوزستان به دليل برخورد تند با شهروند خوزستانی عذرخواهی کند

اشتراک گذاری