اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/610&text=دعوت برای حمایت از کمپین اعمال اخذ مالیات بر عایدی سرمایه برای خروج از رکود و رونق اقتصادی

اشتراک گذاری