اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://my.farsnews.com/c/6184&text=دعوت برای حمایت از کمپین مطالبات بازنشستگی شهدای سال 95 آذربایجان شرقی پرداخت نشد!

اشتراک گذاری